EVH serija je specijalno dizajnirana za efikasna pražnjenja u cikličnim aplikacijama. EVH serija može da služi više od 400 ciklusa uz projektovani vek trajanja 5 godina. Opširnije…

EVX serija je specijalno dizajnirana za efikasna pražnjenja u cikličnim aplikacijama. EVX serija može da služi više od 400 ciklusa uz projektovani vek trajanja 8 godina. Opširnije…

GP serija je baterija opšte namene sa vekom trajanja 5 godina u stanju pripravnosti ili više od 260 ciklusa na 100% pražnjenja u ciklusu. Kao i kod svih CSB baterija, sve su punjive, veoma efikasne, bez curenja i održavanja. Opširnije…

GPL Serija je baterija opšte namene, 10 godina dizajnirani vek trajanja pod normalnim “float” režimom rada 25 ℃ (77 ° F) . Kao i kod svih CSB baterija, sve su punjive, veoma efikasne, bez curenja i održavanja. Opširnije…

HR serija je posebno dizajnirana za efikasnu primenu pri visokoj stopi pražnjenja. Njene karakteristike su male dimenzije i težine i visoka efikasnost pražnjenja. Može se koristiti za više od 260 ciklusa na 100% pražnjenja i ima dizajnirani vek trajanja od tri do pet godina u stanju pripravnosti. Opširnije…

HRL Serija je posebno dizajnirana za visoku stopu pražnjenja i ima dizajnirani vek trajanja 10 godina. Njene karakteristike su visoka efikasnost pražnjenja i sposobnost da izdrži visoke temperature zbog PP konstrukcije. Može se koristiti za više od 260 ciklusa na 100% pražnjenja. Opširnije…

MSJ seriju karakteriše dugi vek trajanja baterije do 20 godina pod normalnim “float” režimom rada. Kao i kod svih CSB baterija, sve su punjive, veoma efikasne, bez curenja i održavanja. Opširnije…

MSV seriju karakteriše dugi vek trajanja baterije do 15 godina pod normalnim “float” režimom rada. Kao i kod svih CSB baterija, sve su punjive, veoma efikasne, bez curenja i održavanja. Opširnije…

MU seriju karakteriše dugi vek trajanja baterije do 20 godina pod normalnim “float” režimom rada. Kao i kod svih CSB baterija, sve su punjive, veoma efikasne, bez curenja i održavanja. Opširnije…

TPL serija sa prednjim konektorima, do 12 godina očekivani vek trajanja pod normalnim “float” režimom rada.  Kao i kod svih CSB baterija, sve su punjive, veoma efikasne, bez curenja i održavanja. Opširnije…

UPS serija baterija koristi najnoviju tehnologiju tankih ploča da pruži optimalne visoke (5 min) performanse, do 5 godina vek trajanja u stanju mirovanja. Opširnije…

XHRL serija je posebno dizajnirana za aplikacije pri visokoj stopi pražnjenja. Ima 20% veću gustinu, vek trajanja je 10 godina u stanju pripravnosti. Opširnije…

XTV serija je specijalno dizajnirana za ekstremne temperature (-20 do 50 ℃). Inovativna ventilom regulisana olovno-kiselinska (VRLA) tehnologija omogućava 12 godina vek trajanja u stanju pripravnosti. Opširnije…

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me