Leoch AGM VRLA baterije se odnose na ventilom regulisane olovo-kiselinske baterije sa sledećim karakteristikama: bez održavanja, bez dodavanja vode; zatvorene ventilom regulisane, nepropustljive (nema  curenja); koriste jednostrani ispusni (sigurnosni ventil) smešten na poklopcu baterije, kada unutrašnji pritisak baterije dostigne konkretnu vrednost, sigurnosni odušak/ventil će se automatski otvoriti, i zatvoriti nakon što je otpušten pritisak i sprečava da vazduh uđe u bateriju.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me