Opšte karakteristike

 1. Niže samo-pražnjenje.
 2. Visoki termički kapacitet, ne dolazi do ispuštanja toplote.
 3. Superiorne performanse pri ciklusima dubokog pražnjenja.
 4. Širok temperaturni opseg rada.
 5. Dugi ciklus trajanja, životni vek 15-20 godina.

Tipične primene

 1. Telekomunikacije
 2. Radio i mobilna telefonija.
 3. Osvetljenje u vanrednim situacijama.
 4. Elektrane, konvencionalne elektrane.
 5. Alternativne energije (solarna, vetar).
 6. Veliki UPS i “back-up” računara.
 7. Železnička signalizacija.
 8. Standby napajanje na brodovima.
 9. Napajanje u stanju mirovanja.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me