Opšte karakteristike

 1. Niže samo-pražnjenje.
 2. Visoki termički kapacitet, ne dolazi do ispuštanja toplote.
 3. Superiorne performanse pri ciklusima dubokog pražnjenja.
 4. Širok temperaturni opseg rada.
 5. Dugi ciklus trajanja, životni vek 15-20 godina.

Tipične primene

 1. Radio i mobilna telefonija.
 2. Osvetljenje u vanrednim situacijama.
 3. Elektrane, konvencionalne elektrane.
 4. Alternativne energije (solarna, vetar).
 5. Veliki UPS i back-up računara.
 6. Železnička signalizacija.
 7. Standby napajanje na brodovima.
 8. Napajanje u stanju mirovanja.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me