Opšte karakteristike

 1. Potpuno zatvorena baterija tokom celog veka trajanja.
 2. Rok trajanja do 18-20 godina pri neprekidnom radu “float” do oko 80% kapaciteta.
 3. Gel elektrolit.
 4. Nisko isparavanje zahvaljujući leguri bez antimona i unutrašnje rekombinacije kiseonika.
 5. Minimalno potreban prostor i sami zahtevi prostora su minimalni, npr. nije potrebna oprema za pranje, zahtevi za ventilacijom su minimalni.
 6. Jednostavne za pomeranje i rukovanje.
 7. Lake za instalaciju pomoću kabla za konekciju sa izolovanim poklopcima.
 8. Spremni za trenutnu upotrebu bez dodatnog puštanja u rad.
 9. Može se isporučiti za standardnu vertikalnu instalaciju ili po posebnom zahtevu, za horizontalnu ugradnju.
 10. Vrlo nisko samo-pražnjenje <50% od nazivnog kapaciteta u 2 godine na temperaturi 20 ℃.
 11. Visok broj ciklusa, više od 600 ciklusa pri pražnjenju na 10 sati i napona 1.8Volt / ćelija na 20 ℃.
 12. Zaštićene od dubokog pražnjenja, potrošač može biti priključen na bateriju do 4 nedelje.
 13. Bez unutrašnjih kratkih spojeva zbog gel strukture.
 14. Nema raslojavanja kiseline.

Tipične primene

 1. Telekomunikacije
 2. Radio i mobilna telefonija
 3. Osvetljenje u vanrednim situacijama
 4. Elektrane, alternativne energije (solarna, vetar)
 5. Veliki UPS i back-up računara
 6. Železnička signalizacija
 7. Napajanje u stanju pripravnosti na brodovima
 8. Procesni sistemi i automatika
 9. Energija u stanju mirovanja

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me