Čisto olovo se koristi za optimizaciju visoke stope i plutajući (floating) životni vek baterije.

“Punched” mreže – bolja metalna kristalna struktura

Dvostruki process oblaganja – visoka konzistentnost i pouzdanost

Povećani broj ciklusa pri visokim temperaturama za “Standby” aplikaciju COS zavarivanje, TTP i ABS toplotno zaptivanje – nizak unutrašnji otpor i niska stopa samo-pražnjenja prihvata brzo punjenje, ciklična izdržljivost za izvanredne performanse u ekstremnim ambijentalnim uslovima.

Opšte karakteristike

 1. Dugi “float” životni vek za primenu u telekomunikacijama.
 2. Životni vek do 20 godina sa tankom pločom od čistog olova i “punching” tehnologijom.
 3. Jedinstveni dizajn ventila smanjuje gubitak vode i sprečava da vazduh i varnice uđu u unutrašnjost.
 4. Bez održavanja, sa tehnologijom rekombinacije kiseonika.

Tipične primene

 1. Telekomunikacije
 2. Neprekidno napajanje (UPS)
 3. Elektroprivreda (EPS)
 4. “Backup” napajanje u slučaju opasnosti
 5. Osvetljenje u slučaju opasnosti
 6. Signalni sistemi u železnici
 7. Signalni sistemi u avionu
 8. Alarmni i sigurnosni sistemi
 9. Elektronski uređaji i oprema
 10. Napajanje komunikacija
 11. DC napajanje
 12. Automatska kontrola Sistema
 13. Mrežne komunikacije

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me