XP serija baterija uključuje napredne VRLA i TTP tehnologije dizajnirana za
ultra visoke performanse u UPS i sistemima napajanja sa 12 godina životnog veka na ambijentalnoj temperaturi 25 ℃. Korišćenjem jake i specifično pričvršćene ploče osigurava dodatno trajan stabilan rad pri visokim stopama pražnjenja.

Opšte karakteristike

1. Ventilom regulisane olovno-kiselinske (VRLA) baterije
2. Upijajući Glass Mat (AGM) separatori za visoko efikasnu absorpciju gasa do 98%
3. Bez održavanja (bez dopunjavanja)
4. Nema ograničenja za železnički, drumski, morski i vazdušni transport-U skladu sa IATA / ICAO Posebne odredbe A67
5. Posebno dizajnirane ploče za optimalnu gustinu velike snage
6. Unapređena legura olova i kalaja, smanjuje korozivnost ploče i produžava trajanje baterije
7. Veliko parcijalno interćelijsko varenje, omogućava nizak otpor kod spojeva i minimalan gubitak snage
8. Performanse se ističu na visokim stopama pražnjenja i punjenja
9. Značajno prednjači u dugom životnom ciklusu
10. Vent Valve – omogućava otpuštanje viška gasova i sprečava slučajeve pucanja
11. Dizajn u skladu sa IEC 60896-21 / 22: 2004, itd

Tipične primene

1. Baze podataka (High Rate UPS)
2. Telekomunikacije
3. Banke & finansijski centri
4. Bolnice & laboratorije za testiranje
5. Elektrane
6. Osvetljenje u slučaju opasnosti
7. Napajanje u slučaju opasnosti
8. Rezervno napajanje visoke snage

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me