FREKVENTNI REGULATORI

Imaju veliku primenu u industriji i svuda gde je potrebno da elektromotor ima različit opseg brzine.

Promenom frekvencije elektromotora postiže se maksimalno iskorišćenje njegovih performansi kao i duži radni vek.

Kroz saradnju sa vodećim svetskim proizvodjačima, Gruppo 5 vam može ponuditi široku paletu frekventnih regulatora sa razlicitim karakteristikama (trofazni, monofazni, vektorski i regulatori drugih topologija izrade).