Multi Pass

SERVISNI BYPASS

  • 16 A rek verzija
  • 10 A / 16 A verzija za montažu na zid
  • Back-feed zaštita kao standardna opcija
  • LED indikator za status mrežnog napona
  • Dostupan u verziji sa različitim tipovima utičnica