dcTrack je enterpise web bazirano DCIM rešenje kreirano od strane data centar profesionalaca sa željom da data centar i upravljanje data centrom postane ‘zeleno’. Kako je Raritan prihvatio ‘Green Data Cente initiative’ u svoje rešenje je ugradio svo svoje znanje kako bi smo danas imali mogućnost za kreiranje i upravljanje ‘zelenim’ data centrom. Da bi se do toga došlo potrebno je podići efikasnost data centra na veoma visok nivo, a posebno energetsku efikasnost. Stoga se dcTrack sastoji od većeg broja veoma sofisticiranih alata i predstavlja sigurno sam vrh ponude DCIM rešenja.

Kako je u pitanju enterprise rešenje dcTrack pokriva sva tri fizička aspekta modernog data centra : Facility odnosno instalacije (prostor, sobe, redovi, kabineti, grejanje, hlađenje i napajanje i distribucija električne energije, dupli podovi itd), : Networking odnosno mrežu (kabliranje, ruteri, switch-evi, itd) i Serveri i servisi (klasični standalone serveri, blade serveri, VPS, aplikacije, storage, servisi kao što je baza podataka, web itd).

Velika prednost u odnosu na konkurentna rešenja je sofisticirana vizuelizacija, analiza i izveštavanje.

dcTrack poseduje sjajan vizuelni centralizovani prikaz (u realnom vremenu, naravno) fizičke strukure data centra: lokacije, prostorije, spratovi, sobe, redovi, kabineti, patch paneli, serveri, switchevi, ruteri, PDU letve, UPS jedinice, CRAK jedinice itd. Osnova plana se povezuje sa AutoCAD ili Visio dokumentom i potpuno vizuelno u više boja prikazuje sve aspekte ne samo fizičke strukture instalacija već i kabliranja, IP mrežne strukture ali i tokove energije od generatorskog seta i UPS jedinica, preko razvodnih ormana do PDU letvi unutar rack kabineta. Na taj način može veoma efikasno da sumarno prati potrošnju kompletne IT opreme, balansiranje po fazama, stanje senzora za temperaturu, vlagu, vodu, pritisak, protok vazduha itd i alarmira preopterećenje ili druga neželjena stanja. Manje jedinice koje se smeštaju u rack kabinete mogu se u dcTrack-u vizuelno smestiti po horizontali ili vertikali u odgovarajući rack kabinet na tačno mesto gde se nalazi i u realnosti pri čemu se memoriše i na kojim portovima se ostvaruje koja veza.

Izborom objekata klikom na miša ili izborom iz menija može se u realnom vremenu videti zauzeće ili slobodni kapaciteti u rekovima, potrošnja energije po reku, veoma brzo pronaći gde je koji komad IT opreme gde lociran, koji razvodni orman snabdeva koje rack kabinete električnom energijom, linije kabliranje između mrežnih i serverskih rack kabineta (uključujući brojeve portova na kojima su ostvarene konekcije), zone delovanja pojedninih CRAK jedinica itd.

Svaka promena u AutoCAD ili Visio izvoru (dodavanje nove prostorije data centru ili uvođenje novih rack kabineta recimo) odmah je vidljiva u dcTrack. Svi aspekti fizičke strukutre vide su u dcTrack kao objekti na koje se može mišem kliknuti, dodati ili obrisati sadržaj.

dcTrack poseduje sofisticiranu analizu pretragu svih elemenata DC, kao i mogućnost inteligentnog planiranja kapacitetom i upravljanje inventarom data centra, alii sve preostale aktivnosti koje se u zelenom data centru odvijaju su odlično pokriveni kroz dcTrack: inventar IT opreme, evidentiranje izmena.

dcTrack se može kupiti kao softverski proizvod (instalira se na VPS), ali i kao hardware, odnosno fizički rack mount 2U server sa dualnim napajanjem i redudantnim sistemom hlađenja.

Na sajtu proizvođača moguće je pokrenuti online demo aplikaciju.

dcTrack ROI kalkulator možete pokrenuti ovde.

Detaljniju PDF brošuru možete pogledati ovde.

Više informacija o Power IQ možete pronaći na www.raritan.eu.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me