Čak i u manjim data centrima postoji ogroman broj raznih komada IT opreme, od servera do storage i mrežne opreme. Čuvanje evidencije o tome gde se koji deo opreme nalazi je izuteno teško kada veći broj ljudi operiše opremom a ukoliko se ne poseduje odgovarajući alat. U praksi se pokazalo da i do 25% opreme može da bude zagubljeno, odnosno da se u nekom trenutku ne zna gde se nalazi, da li u reku, da li u servisu ili na nekoj polici ili je čak u nekom drugom objektu. Tokovi opreme se veoma teško prate i elektronska baza u kojoj se to vodi može biti veoma nepouzdana. Inventarisanje u tim slučajevima traje predugo i mora često da se radi.

Raritan je razvio veoma sofisticirano i dokazano uspešno hardversko / softversko rešenje koje vam u svakom trenutku može pružiti informaciju gde se koji komad IT opreme tačno nalazi.

Rešenje se bazira na ATM (Asseet Management Tag), etiketi na kojoj se nalazi unikatni barkod i unikatni magnetni čip. Etiketa se lepi na IT opremu prilikom prvog evidentiranja opreme u vašem data centru. Sa druge strane imamo AMS (Asset Management Sensor), tanku letvicu dužine 42U – 45U – 48U – 54U koja se montira u svaki pojedinačni rek, u servisu kod radnih stolova, u magacinu itd. Letvica na svakih 1U poseduje ležište za magnetni čip. Ubacivanjem čipa sa ATM u najbliže ležište na AMS (izgleda gotovo kao klik na dugme) dobijamo to da sistem odmah zna odakle je komad IT opreme skinut i gde koji komad IT opreme upravo postavljen. Kako je AMS putem etherneta spojen na mrežu sistem istog momenta beleži poziciju opreme a LED dioda na AMS letvici dobija zelenu umesto crvene boje što znači da je pozicija aktivirana. Letva se izuzetno lako montira u rek na vertikalu jer se magnetno spaja sa metalom.

Pravilnim i pedantnim korišćenjem sistema, od momenta uvođenja opreme u inventar, zatim pravilnim tokovima pri instalaciji i korišćenju ili do samog otpisa može se veoma precizno imati evidencija čime se dobija sledeće:

– minimizacija potrebnog vremena za fizičku pretragu opreme
– brza izrada inventara
– efikasna konsolidacija i virtuelizacija data centra
– unapređenje IT odeljenja u skladu sa ciljevima menadžmenta i biznisa uopšte
– ubrzanje IT strategije i taktičkog odlučivanja

Putem ethernet kabla AMS se spaja na Raritan inteligentnu PDU letvu (Dominion PX) ili Raritan environment rack kontroler (EMX) i nije mu potrebno dodatno napajanje.

AMT i AMS su kompatibilni sa Raritanovim DCIM rešenjem dcTrack, ali i sa rešenjima drugih vendora.

PDF brošuru možete pogledati ovde.

Više informacija o rešenju Intelligent Asset Tracking možete pronaći na www.raritan.eu.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me