DIALOG VISION serija uključuje rek modele (DVR) snage 500, 800 i 1100VA 1U visine.

UPS obezbeđuje sinusoidni napojni izlaz i sa svojim naprednim komunikacionim opcijama, idealno je rešenje za zaštitu kritičnih potrošača – servera, mrežnog hardvera i sistema za skladištenje podataka.

VISOK STEPEN ZAŠTITE

U Dialog Vision UPS uređaju, automatski naponski regulator (AVR – Automatic Voltage Regulator) obezbeđuje stabilizaciju napona i zaštitu od prenapona i podnapona. AVR takođe pomaže da se smanji upotreba baterija i da se održi njihova puna autonomija u slučaju prekida u snabdevanju mrežnim naponom. Filteri za Elektro Magnetnu Interferenciju (EMI) obezbeđuje dalju zaštitu od pikova i propadanja napona.

Kada dođe do nestanka električne energije iz mreže, potrošači se snabdevaju preko invertora i dobijaju čist sinusni napon radi maksimalnog kontinuiteta snage i pouzdanosti. UPS takođe obezbeđuje zaštitu za PC i mrežne, telefonske linije/modemske konekcije (RJ45-RJ11).

DOSTUPNOST

Baterije mogu biti “hot-swapped”, odnosno zamenjene “na živo” i lako su dostupne iza prednjeg panela UPS uređaja.

Radi produženja vremena autonomije, mogu se dodati dodatna baterijska pakovanja i sa opcijama povećanja struje punjenja DVD220 i DVD300.

Intuitivno testiranje baterija pomaže da se identifikuju potencijalni problemi i ispadi baterija.

Zaštita od prevelikog pražnjenja pomaže u produženju životnog veka baterija.

PRILAGODLJIVOST

DVD verzija poseduje “Emergency Power Off” prekidač radi kompletnog isključivanja električne energije u hitnim situacijama.

“Cold-start” (hladan start) funkcionalnost dozvoljava Dialog Vision uređaju da se uključi čak i u situacijama kada mrežni napon nije dostupan.

NAPREDNA KOMUNIKACIJA

– Napredna, multi-platformska komunikacija za sve operativne sisteme i mrežna okruženja: PowerShield³ nadzorni softver i softver za gašenje računara standardno dolaze, sa SNMP agentom, za Windows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, 2003, XP, Mac OS 9.x, X, Linux, Novell i mnoge druge popularne operativne sistem.
– Plug and play – Microsoft certified
– USB port / Serijski RS232 port / Komunikacioni slot

2 GODINE GARANCIJE

Više informacija možete pronaći na www.riello-ups-com.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me