SENTINEL DUAL (High Power) su dostupni u varijantama od 3.3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10kVA monofazno / monofazni i 6.5 – 8 – 10kVA trofazno / monofazni, sa tehnologijom on-line dvostruke konverzije (VFI).

Uređaji mogu biti montirani direktno na pod ili u 19” rek kabinete pri čemu zauzimaju svega 4U visine.

U smislu tehnologije pruža velike mogućnosti (izbor modova rada On-line, Economy and Smart Active), i komunikacija i dijagnostika putem digitalnog displeja, RS232 i/ili USB interfejsa, mrežnog adaptera i PowerShield³ softverske aplikacije. SENTINEL DUAL (High Power) je jednostavno najbolje rešenje za zaštitu “mission critical” aplikacija koje zahtevaju najviši nivo pouzdanosti.

SENTINEL DUAL (High Power) je projektovan da bude idealan uređaj za širok spektar aplikacija od IT do bezbednosti. Namenjeni su da zaštite LAN, servere, data centre, POS opremu, elektro-medicinske uređaje, industrijske uređaje, panik opremu…

JEDNOSTAVNOST INSTALACIJE I UPOTREBE

Montaža u rek ili kao podno stojeći, displej se može okrenuti u odgovarajući položaj
Nizak nivo buke (<40dBA) zahvaljujući digitalno kontrolisanom sistemu ventilacije.

IZBOR NAČINA FUNKCIONISANJA

– Operacioni modovi: On-line (VFI), Economy, Smart active, Emergency, Frekvency conversion
– Podešavanje izlaznog napona softverski
– Auto restart po povratku glavnog napajanja
– Alarm pri niskom nivou baterije

SPECIFIKACIJA

Više informacija možete pronaći ovde.

2 GODINE GARANCIJE

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me