MASTER MPS – MPM serija UPS uređaja dizajnirana je da pruži maksimalnu zaštitu i kvalitet napajanja za svaki tip potrošača, sa naznakom na kritične aplikacije, sisteme zaštite, elektromedicinsku opremu, industrijske procese i telekomunikacije. Raspoloživi su u konfiguracijama snage 10-100kVA sa 3P ulazom i 1P izlazom.

Master MPS je on-line US uređaj sa dvostrukom konverzijom (klasa VFI SS 111 prema IEC EN 62040-3) sa transformatorski izvedenim inverterom.

MPM serija predstavlja 3P/1P uređaje raspona snage 10 – 100kVA.

LAKI IZVOR

Master MPS čini napajanje UPS uređaja generatorima i MV/LV transformatorima jednostavnijim, lakšim i efikasnijim, eliminišući gubitke u sistemu i korigujući power faktor, ali i eliminišući harmonike.

Dodatno, progresivni start  ispravljača i mogućnost smanjenja struje punjenja baterija, omogućava ograničavanje ulazne struje i time pozitivan uticaj na generator u slučaju kada nestane glavnog napajanja.

Sistem za upravljanje baterijama sastoji se od serije karakteristika i mogućnosti koje omogućavaju maksimalnu efikasnost i veoma dugi vek:

– dva vremena punjenja baterija
– temperaturna kompenzacija i dubinsko pražnjenje za produžetak radnog veka
– serija baterijskih testova

Pogledajte informaciju o Master MPS – MPT 3:3 uređaju ovde.

Više informacija možete pronaći na www.riello-ups-com.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me