SENTINEL POWER je idealno rešenje za napajanje vitalnih kritičnih osetljivih uređaja kao što su elektro-medicinske ili sigurnosne aplikacija kako bi se osigurala maksimalnu pouzdanost i raspoloživost.

Serija obuhvata 5kVA – 6kVA monofazne modele i 6.5kVA – 8kVA – 10kVA monofazne i trofazno/monofazne modele i koristi tehnologiju on-line dvostruke konverzije (VFI). Uređaji imaju stalno napajanje iz pretvarača koji pruža filtrirani, stabilizirani i regulisani čist sinusoidni napon.

Osim toga, ulazni i izlazni filtri povećavaju otpornost na osnovne smetnje na mreži i udar groma.

Sentinel POWER je bez sumnje danas jedan od najboljih UPS uređaja na tržištu zahvaljujući tehnologiji koja se koristi, karakteristikama (podesivi Economy Mode and Smart Mode) i uključenoj dijagnostici (LCD ekran, RS232 i USB portovi) kao i Powershield softveru, EPO kontaktima i slotu za dodatne komunikacijske kartice.

Više informacija možete pronaći na www.riello-ups-com.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me