MASTER HE MHE serija predstavlja unapređenje i prirodnu nadogradnju Master HP MHT serije u rasponu snage 100-800 kVA. Ovo je prvi Riello uređaj sa faktorom snage 1.

Master HE serija pruža maksimalnu zaštitu kako za data centre tako i za industrijske potrošače. UPS je baziran na IGBT ispravljaču i DSP tehnologiji (Digitalnom signalnom procesoru) i pruža pravu zaštitu putem on-line dvostruke konverzije (VFI SS 11 u skladu sa IEC EN 62040-3).

HE serija pruža izuzetnu operativnu efikasnost putem više konvencionalnih tiristor baziranih sistema ispravljača, kompaktnih dimenzija i lako pristupu za održavanje, i samim tim je idealan za današnje kritična operaciona okruženja.

BEZ UTICAJA NA IZVOR

Master HE je klasifikovan kao uređaj koji nema uticaj na izvor napajanja i pruža:

– nisku ulaznu distorziju struje, manju od 3%
– visok ulazni power faktor snage 0,99
– visoku efikasnost od preko 95,5% u on-line modu
– visoku efikasnost od preko 99% u smart active modu
– Power walk-in funkciju koja osigurava progresivni start-up ispravljača
– Odloženi start nakon povratka glavnog napajanja, kada postoji više povezanih UPS uređaja u sistemu (pokreću se jedan po jedan, a ne svi istovremeno)

Master HE takođe ima ulogu filtera visokih performansi, štiteći napajanje ispred sebe od bilo kakvih harmonika i povratne struje koju generišu potrošači koje napaja.

MAKSIMALNA NEGA BATERIJA

Master HE koristi isti sistem za očuvanje baterija kao i svi Master modeli, optimizuje performanse baterija u svrhu produženja životnog veka što je više moguće. Master HE može koristiti sve uobičajene vrste baterija za UPS uređaje, a takođe je kompatibilan i sa super caps baterijama i flywheel uređajima.

FLEKSIBILNOST

Master HE MHE uređaji mogu se jednostavno paralelisati i to do 8 uređaja u N ili N+1 konfiguraciji, za ukupno maksimalnih 6.4MW.

Kod Master HE MHE serije u standardnu konfiguraciju uključeni su transformator na izlazu invertora za potpunu galvansku izolaciju potrošača i double input (za prihvatanje dva nezavisna izvora napajanja, odnosno nezavisnu bypass liniju). Takođe, po zahtevu korisnika raspoloživi su različiiti baterijski kabineti, veliki broj komunikacijskih kartica (sve verste protokola), ručni bypass kabineti, udaljeni monitoring paneli itd.

GLAVNE ODLIKE

– Velika snaga
– Kompaktne dimenzije, svega 0,85m2 za UPS uređaj snage 250kW
– Redukovana težina
– Dvostruka zaštita potrošača, elektronska i galvanska
– dozvoljena vlažnost radne sredine je do 95%, bez kondenzacije
– emituje buku do 62dBA (do 250kW), odnosno do 72dBA za uređaje do 800kW
– SmartGreed ready

Ova serija je pogodna za najširi opseg aplikacija, od data centra do industrijskih pogona, a zahvaljujući fleksibilnoj konfiguraciji, priboru i raspoloživim opcijama pogodna je za napajanje i zaštitu svake vrste potrošača.

Više informacija možete pogledati na www.riello-ups.com.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me