MASTER HP MPS serija predstavlja unapređenje i prirodnu nadogradnju Master MPS serije u rasponu snage 100-600 kVA.

Master HP serija pruža maksimalnu zaštitu i kvalitetnu snagu kako za data centre tako i za industrijske potrošače. UPS je baziran na IGBT ispravljaču, DSP tehnologiji (Digitalnom signalnom procesoru) i pruža pravu zaštitu putem on-line dvostruke konverzije (VFI SS 11 u skladu sa IEC EN 62040-3).

HP serija pruža izuzetnu operativnu efikasnost putem više konvencionalnih tiristor baziranih sistema ispravljača, kompaktnih dimenzija i lako pristupu za održavanje, i samim tim je idealan za današnje kritična operaciona okruženja.

BEZ UTICAJA NA IZVOR

Kao evolucija Master serije, osobine HP serije dodaju prednosti koje nudi IGBT baziran ispravljač. On dalje smanjuje uticaj UPS-a na lokalno napajanje i pojednostavljuje instalaciju gde god su mogućnosti i kapacitet napajanja limitirani u formi dostupne snage i veličine generatora.

Master HP je klasifikovan kao uređaj koji nema uticaj na izvor napajanja i pruža:

– nisku ulaznu distorziju napona, manju od 2,5%
– visok ulazni power faktor 0,99
– Power walk-in funkciju koja osigurava progresivni start-up ispravljača
– Odloženi start nakon povratka glavnog napajanja, kada postoji više povezanih UPS uređaja u sistemu (pokreću se jedan po jedan, a ne svi istovremeno)

Master HP takođe ima ulogu filtera visokih performansi, štiteći napajanje ispred sebe od bilo kakvih harmonika i povratne struje koju generišu potrošači koje napaja.

SISTEM OČUVANJA BATERIJA: MAKSIMALNA ZAŠTITA BATERIJA

Master HP koristi isti sistem za očuvanje baterija kao i svi Master MPS modeli, optimizuje performanse baterija u svrhu produženja životnog veka što je više moguće.

FLEKSIBILNOST

Master HP MHT uređaji mogu se jednostavno paralelisati i to do 8 uređaja u N ili N+1 konfiguraciji.

Za Master HP MHT postoji veći broj raspoloživih opcija: baterijski kabineti različitih autonomija, transformator na izlazu za potpuno galvansku izolaciju potrošača od baterijskog sistema, double input kit (za prihvatanje dva nezavisna izvora napajanja), veliki broj komunikacijskih kartica, ručni bypass kabineti itd.

GLAVNE ODLIKE

– Velika snaga
– Kompaktne dimenzije, svega 0,85 m2 za UPS uređaj snage 250kVA
– Redukovana težina
– Dvostruka zaštita potrošača, elektronska i galvanska

Ova serija je pogodna za najširi opseg aplikacija, Zahvaljujući fleksibilnoj konfiguraciji, priboru i raspoloživim opcijama pogodna je za napajanje i zaštitu kapacitativnih potrošača kao što su blade serveri.

Više informacija možete pogledati na www.riello-ups.com.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me