MASTER MPS – MPT serija UPS uređaja dizajnirana je da pruži maksimalnu zaštitu i kvalitet napajanja za svaki tip potrošača, sa naznakom na kritične aplikacije, sisteme zaštite, elektromedicinsku opremu, industrijske procese i telekomunikacije. Raspoloživi su u konfiguracijama snage 10-800kVA sa 3P ulazom i 3P izlazom.

Master MPS je on-line US uređaj sa dvostrukom konverzijom (klasa VFI SS 111 prema IEC EN 62040-3) sa transformatorski izvedenim inverterom.

Pretvarač postoji u varijantama 6 i 12 pulsni, sa ili bez dodatnog filtera koji eliminiše harmonike.

Za ovako moćan uređaj postoji veći broj opcionih proširenja, kartice za sinhrnonizaciju, paralelizaciju, kartica za TCP/IP i SNMP, alarmna kartica, Fan failure kartica, Cold start kit (pokretanje sa baterije, bez glavnog napajanja), Battery switch (uređaj koji na naki način ‘paraleliše’ baterijske kabinete.

LAKI IZVOR

Master MPS čini napajanje UPS uređaja generatorima i MV/LV transformatorima jednostavnijim, lakšim i efikasnijim, eliminišući gubitke u sistemu i korigujući power faktor, ali i eliminišući harmonike.

Dodatno, progresivni start  ispravljača i mogućnost smanjenja struje punjenja baterija, omogućava ograničavanje ulazne struje i time pozitivan uticaj na generator u slučaju kada nestane glavnog napajanja.

Sistem za upravljanje baterijama sastoji se od serije karakteristika i mogućnosti koje omogućavaju maksimalnu efikasnost i veoma dugi vek:

– dva vremena punjenja baterija
– temperaturna kompenzacija i dubinsko pražnjenje za produžetak radnog veka
– serija baterijskih testova

Više informacija možete pronaći na www.riello-ups-com.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me