MULTI GUARD INDUSTRIAL je najnoviji modularni UPS uređaj na tržištu. Specijalno je dizajniran za zahtevne uslove eksploatacije kao što su industrijski procesi. GMI je dostupan u samostalnoj verziji snage 20kVA i u modularnoj verziji snage 20-160kVA. Obe verzije su dostupne i sa monofaznim i sa trofaznim izlazom.

FLEKSIBILNOST

Visok nivo fleksibilnosti omogućava GMI uređajima da prihvate i monofazni i trofazni ulaz bez potrebe za specijalnim setup procedurama na lokaciji korisnika. GMI ima mali odnosno nikakav povratni uticaj na izvor napajanja zahvaljujući svojim osobinama:

– automatsko prepoznavanje ulaznog napona (230 ili 400V) bez rekonfigurisanja
– THDI < 3%
– Ulazni power faktor > 0.99
– Power walk-in funkcija koja omogućava progresivni startup pretvarača kako bi se olakšao start generatora
– Odloženi start
– Hladni start – bez glavnog napajana, iz baterija

MODULARNO PLUG&PLAY REŠENJE

Jedan kabinet može da primi do 4 modula snage 20kVA, a ukupno dva kabineta mogu se paralelisati do ukupno 160kVA snage. Kabinet je opremljen delom sa svim potrebnim izolatorima i zaštitnim jedinicama za sistem od 4 modula. Svaki modul snage 20kVA može se ugraditi u bilo koji standardni 19″ rack. Svaki UPS modul je opremljen LCD displejom, programabilnom relejnom pločom i sa dva slota za ugradnju komunikacijkskih interfejsa (SNMP, Profibus, Modbus, …). Sistem je razvijen na bazi MultiSentry 20kVA modela, tako da sve komponente, opcije i baterijski kabineti za tu seriju mogu se priključiti na GMI modele.

Multi Guard Industrial je idealno rešenje za industrijsko okruženje gde je potrebno UPS prilagoditi brojnim zahtevima za tu tipičnu aplikaciju.

Više informacija možete naći na www.riello-ups.com .

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me