U verziji 3P/3P MULTI SENTRY predstavlja jedan od najkvalitetnijih i najefikasnijih UPS on-line uređaja sa dvostrukom konverzijom u skladu sa IEC EN 62040-3.

Ovaj UPS uređaj pruža snage od 10-120 kVA (10-12-15-20-30-40-60-80-120) u tri veličine kabineta. Dizajniran  je da zaštiti kritične informacione i telekomunikacione sisteme, mreže, servise i procese čiji rad jednostavno ne sme biti prekinut ili ometen smetnjama ili prekidima u napajanju.

Multi Sentry predstavlja jedan od najefikasnijih uređaja na tržištu, sa najmanjim mogućim uticajem na okolinu i izvor napajanja.

Veoma je jednostavan za instalaciju.

KARAKTERISTIKE

– Nizak THDi – manji od 3%
– Visok ulazni Pf 0.99
– Progresivni start ispravljača
– Odloženi start nakon povratka glavnog napajanja
– Sistem filtera koji eliminišu nepravinosti na mreži
– Sistem za negu baterija
– Fleksibilnost
– Široke mogućnosti za proširenje komunikacionim karticama
– Niski troškovi exploatacije i održavanja

SPECIFIKACIJA

Više informacija možete pronaći ovde.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me