Koliko je stabilan Vaš sistem?

Redovnim održavanjem UPS sistema koje nudi firma Gruppo 5, kao ovlašćeni servisni partner kompanije RPS S.P.A., kako za vreme, tako i  po isteku garantnog roka su neophodne za budući ispravan rad Riello UPS sistema. Fabrička preporuka  kompanije Riello  je da se pomenute usluge realizuju minimum jednom godišnje da bi uređaj dostigao maksimalni eksploatacioni vek.

Šta obuhvata preventivno održavanje UPS sistema?

Preventivno održavanje obuhvata sledeće radnje:

 • Vizuelni pregled instalacija UPS-a,
 • Provera-verifikacija da je okruženje UPS–a u okviru dozvoljenih specifikacija,
 • Provera unutrašnjosti UPS-a, naponskih kablova i ožičenja od eventualnih fizičkih ostećenja,
 • Provera-verifikacija ispravnosti rada ventilatora,
 • Provera svih UPS priključaka pod nominalnim opterecenjem,
 • Vizuelna inspekcija stanja baterijskog seta,
 • Provera postojanja korozije i curenje elektrolita,
 • Provera ispravnosti prebacivanja na baterijski rad,
 • Test internog/statičkog ByPass-a kod uredjaja i opreme koja ima ovu opciju,
 • Brisanje prašine iz UPS-a,
 • Dostavljanje pisanog izveštaja o stanju uređaja,
 • Izvršenje eventualnih podešavanja na licu mesta,
 • Identifikovanje mogućih problema  u radu u predstojećem periodu,
 • Edukaciju i pružanje saveta o načinu održavanja UPS-ova odgovornim licima,
 • Evidentiranje i arhiviranje stanja  uređaja,
 • Kontrola daljinskog nadzora ups uređaja.

Zašto je važno preventivno održavanje UPS sistema?

Nepravilnosti koje su navedene, mogu se na vreme uočiti uz redovno održavanje UPS sistema.

 • Provera baterija i njihove autonomije: baterije u UPS uređaju su povezane redno i smanjena autonomija ili neispravnost jedne od baterija može dovesti do oštećenja ostalih baterija. Životni vek baterija od 3 do 5 godina.
 • Provera ispravnosti rada ventilatora: veoma bitna stavka kod rada UPS uređaja. Ako ventilator nije ispravan, može doći do pregrevanja baterija i ostalih komponenata što dovodi do havarije na uređaju.
 • Provera internih konektora i sklopova na samom UPS uređaju (pregled elektrolita i AC i DC kondezatora): kontrola AC i DC kondezatora je izuzetno bitna iz razloga što vrednost u „uF“ (mikro faradima) je posle par godina umanjena i oni pružaju manju otpornost. Kada kondezatori nemaju odgovarajucu vrednost na ulazu i izlazu UPS uređaja ti isti kondezatori mogu oštetiti druge komponente na uređaju.
 • Pregled i snimanje „logova“: proverava da li je uređaj imao neku grešku tokom rada u prošlosti: pregrevanje, kada je dolazilo da nestanka električne energije i nepravilnostima u mreži.
 • Provera baterijskog režima rad odnosi se na stanje baterija I njenu kapacitivnost.
 • Provera statičkog By pass režima rada da li uređaj odlazi u svoj statički by pass:
 • Čišćenje uređaja: bitna je stavka za rad ventilatora i radi smanjenja temperature UPS. Jer ako se u UPS sistemima se nalazi velika količina prašine, dolazi do pregrevanja i to utiče na ostale komponente

Ono što nudi firma Gruppo 5 je naša brza reakcija, čime ćete imati veliku pouzdanost Vašeg sistema, koja se između ostalog pojačava našom tehničkom podrškom telefonskim putem, u bilo koje doba dana ili noći (7x24x365), svakog dana u godini.

Kroz uslugu redovnog održavanja kao korisnik Riello UPS-ova dobićete osećaj sigurnosti, koji terenska inženjerska služba u organizaciji naše kompanije, obezbeđuje tamo gde je to Vama potrebno.

Kontaktirajte nas i pomoćićemo Vam da odaberete najbolju servisnu uslugu za potrebe Vašeg poslovanja.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me