Prema svim relevantnim istraživanjima na svetskom nivou, korisnici sistema neprekidnog napajanja, agregata i druge opreme koja služi za stabilno i kvalitetno dopremanje električne energije do potrošača, a koji imaju planiranu dinamiku održavanja iste, postižu bolje poslovne rezultate. Kontinuitet i stabilnost funkcionisanja IT infrastrukture svake kompanije u digitalnom poslovnom okruženju je od krucijalnog značaja za njen uspešan rad.

Redovno održavanje UPS sistema u tom smislu ima najviši prioritet. Ono pruža mogućnost  kvalitetnog predvidjanja servisnih akcija koje garantuju stabilno napajanje. Dodatna prednost je da ukoliko dodje do kvara opreme, koji mogu biti uzrokovani i spoljnim faktorima (prenaponski udari sa mreže, pogrešno rukovanje opremom, neadekvatni uslovi eksploatacije i slično) , kompanije koje su u sitemu planiranog održavanja, mogu računati na znatno bržu intervenciju od strane našeg servisnog centra.

Korektivno održavanje je svakako neizbežno tokom eksploatacionog ciklusa opreme bilo koje vrste i u svim industrijskim sferama. Medjutim, troškovi ovog tipa održavanja ne moraju biti veliki ukoliko razmišljamo preventivno. Planom redovnih pregleda opreme, definišu se i potencijalne opasnosti koje mogu dovesti do havarijskih isključenja. Time se praktično mogućnost vandrednih zahvata na opremi svodi na minimum, bez obzira da li je period eksploatacije u garantnom ili vangarantnom roku.

Servisni centar Gruppo 5 svojim kadrovsko tehničkim kapacitetima, u stanju je da odreaguje brzo i efikasno u rešavanju problema bilo koje vrste. Stabilan lager rezervnih delova, zamenski uredjaji, kao i dostupnost stručnih lica u bilo kom trenutku su garant sigurnosti za sve naše klijente.  Zadovoljstvo i zahvalnost naših korisnika predstavlja najvišu referencu kojom se ponosimo.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me