Koliko je stabilan Vaš sistem?

Redovnim održavanjem UPS sistema od strane stručnih lica Gruppo 5, kako za vreme, tako i  po isteku garantnog roka, stvaraju se preduslovi za stabilan rad sistema besprekidnog napajanja, odnosno pouzdasnost i kontinuitet vašeg poslovanja. Dodatni benefit je  maksimalni eksploatacioni vek vaših UPS uređaja.

Šta obuhvata preventivno održavanje UPS sistema?

 • Vizuelni pregled instalacija UPS-a
 • Provera-verifikacija da je okruženje UPS–a u okviru dozvoljenih specifikacija
 • Provera unutrašnjosti UPS-a, naponskih kablova i ožičenja od eventualnih fizičkih ostećenja
 • Provera-verifikacija ispravnosti rada ventilatora
 • Provera svih UPS priključaka pod nominalnim opterecenjem
 • Vizuelna inspekcija stanja baterijskog seta
 • Provera postojanja korozije i curenje elektrolita
 • Provera ispravnosti prebacivanja na baterijski rad
 • Test internog/statičkog ByPass-a kod uredjaja i opreme koja ima ovu opciju
 • Brisanje prašine iz UPS-a
 • Dostavljanje pisanog izveštaja o stanju uređaja
 • Izvršenje eventualnih podešavanja na licu mesta
 • Identifikovanje mogućih problema  u radu u predstojećem periodu
 • Edukaciju i pružanje saveta o načinu održavanja UPS-ova odgovornim licima
 • Evidentiranje i arhiviranje stanja  uređaja
 • Kontrola daljinskog nadzora UPS uređaja.

 

Zašto je važno preventivno održavanje UPS sistema?

Potencijalne nepravilnosti u radu, mogu se na vreme uočiti uz redovno održavanje UPS sistema.

 • Provera baterija i njihove autonomije: baterije u UPS uređaju su povezane redno i smanjena autonomija ili neispravnost jedne od baterija može dovesti do oštećenja svih ostalih.
 • Provera ispravnosti rada ventilatora: veoma bitna stavka kod rada UPS uređaja. Ako ventilator nije ispravan, može doći do pregrevanja baterija i ostalih komponenti, što može dovesti do kvara drugih vitalnih komponenti na uređaju.
 • Provera internih konektora i sklopova na samom UPS uređaju (pregled elektrolita, AC i DC kondezatora). Kontrola AC i DC kondezatora je izuzetno bitna iz razloga što vrednost u „uF“ (mikro faradima)  posle par godina biva umanjena i oni pružaju manju otpornost. Kada kondezatori nemaju odgovarajuću vrednost na ulazu i izlazu UPS uređaja ti isti kondezatori mogu oštetiti druge komponente.
 • Pregled i snimanje „logova“ odnosi se na proveru da li je uređaj imao neku grešku tokom rada u prethodnom periodu: pregrevanje, kada je dolazilo da nestanka električne energije, informacije o nepravilnostima ulaznog napona sa  mreže i drugo.
 • Provera baterijskog režima rada odnosi se na stanje baterija i njihovu kapacitivnost.
 • Provera statičkog By Pass režima rada odnosno da li uređaj odlazi u svoj statički By Pass.
 • Mehaničko čišćenje uređaja: prvenstveno neophodno za pouzdan rad ventilatora, što implicira stabilan nivo radne temperature UPS uredjaja.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me