GRUPPO 5 važi za jednog od regionalnih lidera kada je u pitanju plasman i servis UPS sistema. Gruppo 5  čini tim stručnih i mladih ljudi koji profesionalnim i sistematičnim pristupom izlaze u susret zahtevima svojih klijenata. Primarni cilj našeg rada jeste upravo realizacija projekata na način koji će sagledati interese naših partnera, čime želimo uspostaviti dugoročne prijateljske odnose bazirane na uzajamnom poverenju. Tokom godina uspešnog rada i saradnje sa kompanijama širom regiona, bilo na tržištima plasmana opreme ili nabavke, potvrdili smo da takav pristup daje najbolje rezultate i benefite za korisnike naših proizvoda i usluga.

14442157-Business-concept-pixelated-words-Win-win-solution-on-digital-screen-3d-render-Stock-Photo

Misija Gruppo 5 tima je da kroz saradnju sa svetskim liderima u oblasti elektro-energetskih sistema napajanja, kontinuirano razvija poslovni sistem koji će doprineti razvoju Srbije i regiona, podižući pritom svest sredine o važnosti implementacije tehnološko – tehničkih rešenja, koja svojim nivoom dostignuća unapredjuju kvalitet društvenog i poslovnog ambijenta, posebno ceneći vrednosti orijentisane na očuvanje životne sredine.

Vizija Gruppo 5 tima jeste da postane regionalni lider u polju neprekidnosti i kvaliteta napajanja električnom energijom, primenom i promocijom zelenih tehnologija.

©2016 Gruppo 5 d.o.o. Powered by Roster soft

Click Me