RARITAN RACK PDU SISTEMI

  • Preko 1000 dostupnih modela
  • Merenje i nadzor na nivou svakog izlaza
  • Dizajnirano korišćenjem najkvalitetnijih komponenti
  • Preko 30 godina usavršavanja kroz primenu u Data centrima