SINHRO SISTEMI

SIMULTANO USKLADJIVANJE NIVOA FREKVENCE I NAPONA GENERATORSKOG SETA ZA POVEZANIM IZVORIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

senkron