Master HE

VFI  •  Tower   •  THDi < 3%  •  Supercaps  •  Li-ion  •  Flywheel  •  ECS    

3 : 3  •  Cos φ  1

Master HP MHT  •  100 kVA  –  600 kVA 

Master HE MHE  •  100 kVA  –  800 kVA 

MASTER HE – MHE serija predstavlja nadogradnju Master HP MHT serije u rasponu snaga od  100 do 800 kVA. Master HE serija pruža maksimalnu zaštitu kako za data centre tako i za industrijske potrošače. UPS je baziran na IGBT ispravljaču i DSP tehnologiji (Digitalnom signalnom procesoru) i pruža pravu zaštitu putem on-line dvostruke konverzije (VFI SS 11 u skladu sa IEC EN 62040-3). Galvanski izolovan invertor obezbedjuje najviši stepen pouzdanosti u napajanju bez obzira na  kvalitet mrežnog napona.

Komunikacija je moguća preko RS232 i USB interfejsa sa PoverShield3 softverom kompatibilnim sa Windows OS 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 i prethodnim verzijama, Linux, Mac OS, VMWare ESXi, Citrix XenServer i drugim Unix operativnim sistemima.

SPECIFICATION