Multi I/O

PROTOKOL KONVERTOR

  • 8 analognih / digitalnih ulaza
  • 8 relejnih izlaza (3A, 250Vac)
  • Komunikacija sa UPS-om preko RS232
  • Kontrola 2 nezavisne RS232/RS485 linije za monitoring UPS-a kroz MODBUS/JBUS protokol
  • Firmware nadogradiv preko serijske linije