Multi Switch

AUTOMATSKI TRANSFER PREKIDAČ 16 A

  • Potpuna zaštita potrošača od nepravilnosti mrežnog napona
  • Redudantni dizajn
  • Instalacija u 19” rek kabinet
  • LCD panel
  • Mogućnost povezivanja sa PowerNetGuard softverom
  • Interfejs za komunikacijske platforme

SPECIFICATION