Sentinel Dual SDU

VFI  ·  Tower / Rack  ·  Plug&Play  ·  USB · HotSwap · Paralela

1 : 1  ·  3 : 1 · Cos φ  1

4000 VA

5000 VA / 5000 VA PDIST

6000 VA / 6000 VA PDIST / 6000 VA ER

8000 VA / 8000 VA TM

10000 VA / 10000 VA TM / 10000 VA DI / 10000  VA DI ER

SENTINEL DUAL – SDU predstavlja najbolji mogući izbor za napajanje aplikacija i elektro-medicinske opreme gde se kriterijum pouzdanosti napajanja ne sme dovesti u pitanje. Svi SDU modeli se mogu vezati u paralelni rad do 3 uredjaja. Uz sjajne karakteristike invertorskog dela sistema, baterijski sistem takodje odlukuju performanse koje rezultiraju visokom pouzdanošću autonomnog rada i nakon višegodišnje eksploatacije. Raznovrsnost modela u okviru serije se ogleda u mogućnosti izbora kako prema snazi tako i prema zahtevima u pogledu načina instalacije, TM, DI, ER i PDIST modeli. Efikasnost SDU serije u Online režimu iznosi fantastičnih 95% što uz Cos φ 1, ovaj model čini prvim izborom medju svim konkurentima u ovoj klasi.

Uz svaki model isporučuje se PowerShield3 softvera za nadzor i upravljanje, a koji je  kompatibilan sa Windows OS 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 i prethodnim verzijama, Linux, Mac OS, VMWare ESXi, Citrix XenServer i drugim Unix operativnim sistemima.

SPECIFICATION