Sentinel Pro

VFI  ·  Tower  ·  Plug&Play  ·  USB · GS Nemko

1 : 1  ·  Cos φ  0.9

700 VA

1000 VA / 1000 VA ER

1500 VA

2200 VA / 2200 VA ER

3000 VA / 3000 VA ER

SENTINEL PRO – SEP serija je pažljivo dizajnirana imajući u vidu ekološki aspekt i očuvanje životne sredine i deo je Riello ECO linije UPS uređaja. Sentinel Pro je osnovni online UPS sa dvostrukom konverzijom i nudi najviši nivo pouzdanosti i kao takav namenjen je za zaštitu kritičnih aplikacija u IT sistemima. U slučaju potrebe za dugim autonomnim radom Sentinel Pro ER modeli, nadogradjuju se eksternim baterijskim paketima, u skladu sa zahtevima korisnika. Sam UPS ima snažan baterijski punjač, a po potrebi i sami baterijski paketi mogu biti opremljeni svojim punjačima, čime je raspoloživost UPS sistema i u najzahtevijnim uslovima uvek na najvišem nivou.

U komunikacijskom delu Sentinel Pro ima ugrađeni LCD panel na kojem su prikazani osnovni parametri sistema, ulazni i izlazni napon i status napunjenosti baterije. Pretvarač je urađen u potpuno novom dizajnu, mikroprocesorski je upravljiv i izveden tako da se postiže najviši nivo operativne efikasnosti i konfigurabilnosti.

Sentinel PRO UPS takođe imaju USB komunikacijski port kao standard i slobodan slot za proširenje ethernet mrežnim adapterom, protokol konverterom ili kontaktim karticama.

Ova serija UPS uređaja je vrlo efikasna. Sentinel PRO je osmišljen kako bi masimalno štedeo energiju i ima komandne tastere za smanjenje potrošnje energije na nulu kada nema opterećenja u slučaju da je potrošač isključen. Sentinel Pro modeli se proizvode sa snagama 700VA i 1000VA i 1500VA i 2200VA i 3000VA. Za modele 1000ER, 2200ER i 3000ER postoje eksterni baterijski paketi.

SPECIFICATION