Sentryum

VFI  •  Tower   •  5″ LCD TS  +  LED  •  USB 

1 : 1  •  3 : 1  •  3 : 3  •  Cos φ  1  •  kVA = kW

10000 VA • CPT • ACT • XTD

15000 VA • CPT • ACT • XTD

20000 VA • CPT • ACT • XTD

SENTRYUM – S3M, S3T takodje spada u jedno od najnovijih dostignuća na polju razvoja UPS sistema. Dostupni su modeli u 3 različite varijante kućišta u zavisnosti od potrebnog nivoa autonomnog rada sistema, Compact, Active i Xtend kabineti. Efikasnost od 96,5% u Online režimu rada, sve instalacione opcije i veliki panel od 5″ u boji čine ovu seriju nezamenljivom u rasponu snaga od 10 kVA do 20 kVA. Komunikacija je moguća preko RS232 i USB interfejsa, kao i modula za komunikacione platforme i uz najnoviju verziju PoverShield3 softvera kompatibilnog sa Windows OS 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 i prethodnim verzijama, Linux, Mac OS, VMWare ESXi, Citrix XenServer i drugim Unix operativnim sistemima.

SPECIFICATION