SuperCaps UPS

VFI  •  Tower   •  SuperCaps  •  Clean Energy

3 : 1  •  3 : 3  •  Cos φ  0.9  •  Cos φ  1

SEP SC  •  1000 VA  –  3000 VA 

STW  SC  •  6 kVA  –  10 kVA 

MST  SC  •  10 kVA  –  125 kVA 

NXE  SC  •  Svi modeli

MASTER HP  SC  •  Svi modeli

RIELLO SuperCAPS UPS sistemi dizajnirani su tako da pružaju potpunu zaštitu napajanja za osetljive i kritične aplikacije, štiteći ih od poremećaja sa mreže i pružajući dovoljno energije za autonomni rad. SuperCaps UPS su vrsta neprekidnog napajanja razvijenog od strane kompanije Riello UPS, koji koriste super kondenzatore za akumuliranje energije umesto klasičnih baterija. Vreme autonomije zavisi prvenstveno od opterećenja. Namenjeni su prvenstveno za premošćavanje kratkotrajnih prekida u radu uz preporuku instalacije sa elektro generatorima.

Riello SuperCaps UPS opremljeni su sofisticiranim upravljačkim sistemom koji upravlja ciklusom punjenja i pražnjenja superkondenzatora i optimizuje njihov životni vek koji može biti veći od milion radnih ciklusa. SuperCaps UPS su idealni za kritične instalacije osetljive na kratke prekide u napajanju (mogu trajati od nekoliko milisekundi do više od jednog minuta).

Klasični UPS sistemi se oslanjaju na baterije za akumuliranje energije, ali ukoliko se uzme u obzir da najmanje 87% prekida napajanja traje manje od sekunde, SuperCaps UPS obezbeđuje veću energetsku efikasnost, niže troškove eksploatacije i održavanja. Radni vek Super kapacitora procenjuje se većim u odnosu na klasične baterijske sisteme za 5 do 10 puta.

SPECIFICATIONS